Onafhankelijke bedrijfsarts

De bedrijfsarts als gezonde investering

De maatwerkregeling maakt het mogelijk dat werkgever en werknemer direct dé kerndeskundige kunnen inschakelen die toegevoegde waarde biedt bij de oorzaak en/of oplossing van het (verzuim)probleem. De onafhankelijke bedrijfsarts is daarbij de logische keuze.

U wilt aanvullende informatie ontvangen?

De Sociale Zekerheid is complex en wordt er niet eenvoudiger op met de herziening van het Schattingsbesluit en de invoering van de nieuwe WAO wetgeving. Door de afbouw van de Sociale Zekerheidswetgeving als vangnetvoorziening is effectief verzuimbeleid, het voeren van de verzuimregie en schadelastbeheersing een must geworden voor werkgevers die bedrijfsrisico's willen beheersen. Reďntegratie start volgens onze moderne visie op de eerste ziektedag.

Samenwerken met onafhankelijkebedrijfsarts.nl betekent in de praktijk voor u als werkgever een directe besparing door lagere kosten, maximale flexibiliteit en een kwaliteits-impuls voor het arbo- en verzuimbeleid.

Wij informeren u graag welke oplossing het beste bij uw organisatie past. Bel daarom nu voor een afspraak: 010 750 38 30. Vraag naar onze concurrerende tarieven.

De onafhankelijkebedrijfsarts.nl is een initiatief van OHC bv te Rotterdam