Onafhankelijke bedrijfsarts

De bedrijfsarts als gezonde investering

De maatwerkregeling maakt het mogelijk dat werkgever en werknemer direct dé kerndeskundige kunnen inschakelen die toegevoegde waarde biedt bij de oorzaak en/of oplossing van het (verzuim)probleem. De onafhankelijke bedrijfsarts is daarbij de logische keuze.

Hoe werken wij?

Wij spelen direct in op de liberalisering van de arbomarkt. Werkgevers kunnen in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kiezen voor een interne oplossing of hiervoor een derde partij inschakelen. Dit is de zogeheten 'maatwerkregeling', die naast de nu al geldende 'standaardregeling' (de verplichte aansluiting bij een arbodienst) komt. Door het aanwijzen en opleiden van een interne medewerker (bijv. een senior casemanager) zorgt de werkgever voor een adequaat intern kennisniveau. De werkgever blijft verplicht om een contract af te sluiten met een bedrijfsarts. Wij werken alleen met geregistreerde bedrijfsartsen met uitgebreide expertise op het gebied van Sociale Wetgeving, schadelastbeheersing en verzuimrisico's. Uw verzuimvisie en arbobeleid vormen daarbij het uitgangspunt. Verder maakt uw organisatie zelf keuzes met betrekking tot automatisering en procesbewaking.

De onafhankelijk bedrijfsarts werkt bij voorkeur op uw bedrijfslocatie. Bent u als bedrijf toe aan een actievere rol op het gebied van arbeidsomstandigheden en vermindering van bedrijfsrisico's, effectief verzuimbeleid en schadelastbeheersing, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: 010 750 38 30.

De onafhankelijkebedrijfsarts.nl is een initiatief van OHC bv te Rotterdam